Recent Entries

  • Diem bao trung so tu giac mo thay vuong mien

    Điềm báo trúng số từ giấc mơ thấy vương miện Vương miện được hiểu là mũ đội đầu của thần thánh, vua chúa hay giáo hoàng.Vương miện là biểu tượng hiện thân của quyền lực, tính hợp pháp, công bằng,chiến thắng, danh dự&h...